CECAAC CENTRE EXPERIMENTAL DE LA CINEMATOGRAFIA I LES ARTS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

PARC CIENTÍFIC TECNOLÒGIC I AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Edifici Magical- Parc de Gardeny

LLEIDA

ACCIONS I PROGRAMES

Programa pel desenvolupament de noves inciatives d'empreneduria empresarial, en el sector audiovisual i per el desenvolupament de nous projectes de creació.

El CECAAC està especialment compromès amb el desenvolupament de la industria audiovisual a Lleida i el seu territori. En col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida impulsa el programa de promoció de la producció audiovisual Lleida, Terra de Cinema i la Lleida Film Commission www.lleidafilmcommission

Programa de promoció del nou talent.

La direcció de la Mostra del Cinema Llatinomericà de Catalalunya i el Comité de Direcció del CECAAC atorgan cada any el Premi Cinefutuo/Latino a un projecte per fomentar la seca producción i /io difusió.

Programa de residència al CECAAC, per creadores/ors i productors independents.

impulsa

Programa de suport a la producció i

co-producció de projectes audiovisuals.

LLEIDA B.S.O.

Programa de foment d'enregistraments de bandes sonores originals amb compositors i intèrprets de Lleida.

LLEIDA, TERRA DE CINEMA