Turó de Gardeny

Edifici Magical

PARC CIENTIFIC TECNOLÒGIC

I AGROALIMENTARI DE LLEIDA

 

 

CENTRE EXPERIMENTAL DE LA CINEMATOGRAFIA I LES ARTS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

CECAAC CENTRE EXPERIMENTAL DE LA CINEMATOGRAFIA I LES ARTS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

PARC CIENTÍFIC TECNOLÒGIC I AGROALIMENTARI DE LLEIDA

Edifici Magical- Parc de Gardeny

LLEIDA